Taşıma Standartlarımız


 • Kata Teslim: Çoklu gönderilerin tüm parçalarının 30 kg/desi altında olması durumunda kata teslimatı gerçekleştirilir.
 • Bina Kapısından Teslim: Evdemo herhangi bir parçası 30 Kg ve üzeri 30 desi ve üzeri olan çoklu gönderileri bina kapısından teslim eder. Kata tesliminin zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • Kata teslim ya da bina kapısına teslimatlarda müşterinin hizmet verdiği alan içerisine rafa dizme, taşıma vb. Hizmetleri de verilmemektedir.

  A. Belirli Standartlarda veya Sigortalı Taşınabilir Gönderiler
  Evdemo tarafından bildirilen taşımaya uygun bulunmayan ürünlerin kontrol edilmesi, belirlenmesi ve taşımaya uygun yeterli ambalajının bulunması göndericinin sorumluluğundadır, belirtilen bu ürün gruplarına ilişkin oluşabilecek hasarlarda veya zayi durumlarda Evdemo’nun herhangi bir tazmin yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 • Ambalajı Evdemo tarafından yeterli görülmeyen cam ve sıvı muhteviyatlı ürünler, elektronik ürünler, küçük boyutlu ev eşyaları ve bunların parçaları, avize, oto camları, ampul, abajur, içeriğinde gıda bulunan ürünlerin tümü gönderici tarafından ambalaj yetersizliği bildirildiği halde yine de taşınması talep edildiği ve bu husustaki tüm sorumluluğun göndericinin kabulünde olduğuna ilişkin yazılı beyan verilmesi halinde taşınabilir.
 • İçeriği gereği ısı değişimlerinde bozulabilecek ürünler için taşıma işlemleri sırasında nem ve benzer etkilere karşı özel koruma taahhüdü verilmemektedir.
 • Cam ve sıvı muhteviyatlı ürünler ile boya ve mürekkep benzeri ürünlerin taşınması durumunda işbu gönderilere ilişkin Evdemo’nun herhangi bir tazmin yükümlülüğü bulunmayacaktır.

  B. Taşınması Yasalarca Yasaklanan ve Kabul Edilmeyen Gönderiler
  Taşınması yasalarca yasaklanan ve kabul edilmeyen gönderiler gönderici tarafından taşımaya konu edilemez. İşbu gönderilerin taşımaya konu edilmesi halinde Evdemo’nun herhangi bir tazmin yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 • 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu gereği posta tekeline giren her türlü gönderi (mektup, zarf, üzerinde haberleşme niteliğinde yazılar bulunan kartlar vs.)
 • Diğer kargolara zarar verme ihtimali yüksek olan ya da 30 kg’den ağır tek parça gönderiler ile araçlara sığmayacak uzunlukta sandık veya demir malzemeler, plaka veya kütle halindeki mermer vb. gönderiler.
 • Tabiatları ve mahiyetleri veya ambalajları dolayısıyla kişileri tehlikeye düşürebilecek, posta gönderilerine zarar verebilecek, parlayıp alevlenebilecek veya patlayabilecek tehlikeli maddeler ile benzeri maddeler.
 • Bozulabilecek biyolojik maddeler ve radyoaktif maddeler.
 • Afyon, morfin, kokain ve esrar gibi uyuşturucu maddeler.
 • Eşyanın niteliği gereği kırılma, paslanma, bozulma, kuruma, sızma, olağan fire yoluyla kolayca zarar görebilen maddeler.
 • İlgili mevzuat ile alınması, satılması, taşınması veya elden ele geçmesi yasak edilen her türlü maddeler.
 • Para, çek, senet vb. kıymetli evrak ile altın, gümüş gibi değerli taşlar ve ziynet eşyaları.
 • Mermi, boş kovan, tabanca, av tüfekleri, her türlü havalı ve ateşli silah.
 • Ambalajı uygun olmayan ağır, sivri, kesici, delici ve ambalajı yırtabilecek maddeler.
© 2022 Evdemo Lojistik - Tüm Hakları Saklıdır.